http://easygojapan.mysinablog.com/index.php?op=ViewArticle&articleId=2203963

創作者介紹
創作者 沙米 的頭像
沙米

沙米の旅日手帖

沙米 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()


留言列表 (3)

禁止留言
  • poodle
  • 每天都遇到新的挑戰
  • something_so_wrong
  • 有好多人問嘢仲未 "唔該", "請問" 都無講, 問就識, 你答完嘢, 班人欏晒料, 一句回應都慳番.
    [版主回覆01/11/2010 10:38:00]好似奉旨咁丫嘛
  • 大勇
  • 有時當那些問題是笑話,就不會這麼勞氣的了!