http://easygojapan.mysinablog.com/index.php?op=ViewArticle&articleId=2203691
創作者介紹
創作者 沙米 的頭像
沙米

沙米の旅日手帖

沙米 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()


留言列表 (1)

禁止留言
  • Rempei
  • 我有排都唔駛唱日圓,希望再要唱時已經平返啦
    [版主回覆07/29/2009 11:29:00]係已經唱定好多,還是未去住?